Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września

 w formie spotkań uczniów z wychowawcami w klasach:

godz. 9.00 – klasy 8, 4, 2

godz. 10.00 – klasy 7, 5, 3

godz. 11.00 – klasy  1a i 1b, 6

godz. 12.00  - klasy 0a, 0b i kl. 1c

Pomagają nam