Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Konkurs Fotograficzny „Sleeveface – Ubierz się w książkę”

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny „Sleeveface – ubierz się w książkę” .

Zapraszamy  uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 i  Społecznego Gimnazjum „Dębinka”  do udziału w konkursie na wykonanie twórczego i zaskakującego sleeveface, czyli fotografia osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała – w taki sposób aby kompozycja książki  i osoby tworzyła spójną całość.

Na Wasze zdjęcia czekamy do 5 kwietnia 2019 r.

Konkursowe fotografie dostarczamy do biblioteki w postaci tradycyjnej (papierowej) w formacie  15 x 20 cm z dołączoną informacją: imię i nazwisko autora oraz klasa.

Ogłoszenie wyników 25 kwietnia 2019 r.

Nagrody czekają. Powodzenia!

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „SLEEVEFACE – UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”

I ZAŁOŻENIA  OGÓLNE I CELE KONKURSU

  1. Adresatami konkursu są uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 „Dębinka” oraz uczniowie  Społecznego Gimnazjum „Dębinka”.

  2. Cele konkursu:

   a) popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki,

   b) rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

   c) zachęcenie uczniów do rozwijania fotograficznego hobby.

II ORGANIZACJA KONKURSU

  1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 i Społecznego Gimnazjum „Dębinka”.

 2. Uczestnikiem może być każdy uczeń, który w wyznaczonym terminie zgłosi swoją pracę.

 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii techniką sleeveface.

Sleeveface to zdjęcia, których elementem jest okładka książki wmontowana w obraz w ten sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź całej sylwetki,  stanowiąca z nią spójną całość. 

 4. Zdjęcia należy wykonać zgodnie z przepisami prawa autorskiego i ochrony wizerunku.

 5. Konkursowe prace dostarczamy do biblioteki w postaci tradycyjnej (papierowej) o rozmiarze 15 x 21 cm z dołączoną informacją : imię i nazwisko autora oraz klasa.

 6. Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.

 7. Dostarczenie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

  8. Jury ocenia prace i wyłania zwycięzcę.

III KRYTERIA OCENY PRAC.

  1. Zgodność z tematyką konkursu.

  2. Oryginalne ujęcie tematu.

  3. Kompozycja zdjęcia

  4. Technika wykonania

IV TERMIN KONKURSU

1. Ostateczny termin dostarczania prac upływa z dniem 5. 04. 2019 r.

2. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

3. Ogłoszenie wyników  25. 04. 2019 r.

V NAGRODY

  Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a osoby, które zajęły I, II, III miejsca – dyplomy i nagrody.

 

Pomagają nam