Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Dzień Projektów 2016

Czwartek 4 lutego był w Dębince dniem szczególnym. Aż 14 grup uczniów gimnazjum prezentowało wyniki swojej kilkumiesięcznej pracy, w barwny i różnorodny sposób przedstawiając je rówieśnikom oraz szóstoklasistom. Oto pełna lista projektów uczniowskich zrealizowanych w I półroczu roku szkolnego 2015/2016:

 1. Dlaczego Nelson wygrał pod Trafalgarem?
 2. Dlaczego nie doszło do inwazji III Rzeszy na Wielką Brytanię?
 3. Jak działa układ mięśniowy?
 4. Model szkieletu człowieka – za co odpowiadają poszczególne kości?
 5. Jak powstał homo sapiens?
 6. Skały i minerały.
 7. Na czym polega „efekt motyla”?
 8. Matematyka w motoryzacji.
 9. Czy w kuchni można zrobić ciekawe eksperymenty?
 10. Perpetuum mobile.
 11. Biologia i chemia roślin.
 12. Maszyny proste i ich wpływ na cywilizację.
 13. Czym jest dogoterapia?
 14. Zaburzenia odżywiania. Anoreksja i bulimia.

Problemy badawcze, którymi zajęli się nasi gimnazjaliści były bardzo zróżnicowane. Równie różnorodne były formy przedstawienia wyników pracy: od klasycznej prezentacji multimedialnej, przez pokaz z elementami eksperymentu po zajęcia warsztatowe.

Poza okazją do pochwalenia się wynikami przeprowadzonych badań, dla prelegentów cenna była możliwość podzielenia się wnioskami z tygodni wytężonej pracy. Równie istotna była szansa na  zapoznanie się opinią słuchaczy na temat projektu. Poza pochwałami zdarzały się zdania krytyczne dotyczące przyjętych przez grupę metod pracy i elementów  prezentacji.

Ponieważ każda grupa miała szansę dwukrotnie stanąć do prezentacji przed zmieniającym się audytorium, w większości przypadków widać było umiejętność wyciągania wniosków i zastosowania się do rad poprawiających jakość kolejnego wystąpienia.

Co podkreślali nasi uczniowie, projekty dają im możliwość poszerzenia zainteresowań. Tematy nad którymi pracują, metody i harmonogram pracy ustalają samodzielnie, a nauczyciel jest tylko doradcą. Uczą się w ten sposób odpowiedzialności, współpracy, gospodarowania czasem i zasobami, badania, interpretacji i selekcji materiałów źródłowych oraz doskonalą trudną sztukę wystąpień publicznych. Uzyskują także realne umiejętności i wiedzę wykraczające poza podstawę programową.

Przed nami najtrudniejszy etap pracy – jej podsumowanie w grupach projektowych. Jeszcze tylko spotkają się opiekunowie, wymienią wnioskami i będzie można zacząć planować kolejny Dzień Projektów.

Adam Bech

 

Pomagają nam