Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Terminarz rekrutacji do przedszkola

07.02.2019r. o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego poznają Państwo program edukacyjny przedszkola, zasady i przebieg rekrutacji, obejrzą bazę lokalową i uzyskają odpowiedzi na postawione pytania.

Pomagają nam