Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Plan pracy samorządu gimnazjum

Miesiąc

Co?       

Kto?

Wrzesień

1.Uruchomienie szczęśliwego numerka

2.Dzień Chłopaka (upominki)

1.Zarząd SU

2.Zarząd SU

Październik

1.Hakun

2.Dzień Edukacji Narodowej (upominki, zamiana ról)

1.Absolwenci

2.Zarząd SU, chętni uczniowie

Listopad

1.Dzień Niepodległości (rozetki, rogale świętomarcińskie)

2.Nocka Naukowców (24.11)

1.Zarząd SU

2.III klasy gimnazjum, nauczyciele

Grudzień

1.Wspólne  Pieczenie Pierników

2.Konkurs na wystrój klas

3.Mikołajki

4.Bal andrzejkowy

5.Dzień Tolerancji i Praw Człowieka

1.Zarząd SU,  chętni uczniowie

2.Zarząd SU

3.Zarząd SU

4.Zarząd SU,  chętni uczniowie

5.Zarząd SU

Styczeń

1.Dzień Pyry i gwary poznańskiej

2.Turniej zbijaka

1.Zarząd SU

2.Zarząd SU, nauczyciele wf-u

Luty

1.Poczta walentynkowa

2.Tłusty czwartek – pączki dla uczniów i nauczycieli

1.Zarząd SU

2.Zarząd SU

Marzec

1.Koncert charytatywny

2.Dzień Wiosny

3.Dzień Kobiet (upominki)

1.Zarząd SU, chętni uczniowie i nauczyciele

2.Zarząd SU, nauczyciele

3.Zarząd SU

Kwiecień

1.Nocka gier planszowych

1.Zarząd SU, uczniowie

Maj

1.LARP

1.Zarząd SU, nauczyciele

Czerwiec

1.Wyjazd w góry

2.Piknik szkolny

3.Rajd pieszy/rowerowy

1.Zarząd SU, chętni uczniowie i nauczyciele

2.Zarząd SU, rada rodziców, osoby chętne do pomocy

3.Zarząd SU, nauczyciele

 

Cele i wizja:

  1. Aktywny i transparentny Zarząd SU
  2. Dobra kooperacja z samorządami klasowymi
  3. Współpraca z 7 klasami i samorządem SP
  4. W działaniu – zasada akcji i reakcji
  5. Integracja społeczności szkolnej poprzez różne wydarzenia

Pomagają nam