Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Opis obiektu

Nowy budynek znacznie polepszy komfort nauki. Pomieszczenia będą większe i wentylowane mechanicznie.

Dzięki niemu zyskamy:

-          większe i wyższe sale lekcyjne,

-          przestronniejsze korytarze,

-          dwie oddzielne pracownie dla zajęć techniki i plastyki połączone zapleczem,

-          większa bibliotekę z czytelnią,

-          szatnie dla uczniów gimnazjum,

-          miejsce na szafki odzieżowe dla uczniów klas 4-6

-          szatnię przeznaczoną tylko dla klas 0-3

-          małą salę gimnastyczną,

-          świetlicę dla klas 0-3 z bezpośrednim wyjściem na nowy plac zabaw,

-          klub dla młodzieży gimnazjalnej,

-          jadalnię dla 160 osób z zapleczem kuchennym,

-          salę audiowizualną z 180 miejscami,

-          boisko wielofunkcyjne na dachu szkoły,

-          pomieszczenia techniczne i magazynowe.

 

PROJEKT
ARMA Studio Architektoniczne Robert Goździewicz

Pomagają nam