Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Oferta

- komfort nauki w klasach maksymalnie 18 - osobowych,

- język angielski w grupach zaawansowania (dowiedz się więcej),

- język niemiecki lub hiszpański w grupach zaawansowania,

- fakultety,

- przedmiotowe i sportowe zajęcia pozalekcyjne,

- pomoc psychologa szkolnego (m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, badania kierunkowe dla uczniów III kl. gimnazjum),

- opieka pielęgniarki szkolnej,

- obiady (dodatkowo płatne),

- sklepik szkolny.

Pomagają nam