Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Nauczanie języka angielskiego

Liczba godzin języka angielskiego w tygodniu:

Od roku szkolnego 2014 - 15 – 5 h tygodniowo w grupach zaawansowania.

Zmierzamy do tego, aby absolwent Dębinki swobodnie i na wysokim poziomie komunikował się w języku angielskim. SŁUŻĄ TEMU:

- lekcje angielskiego prowadzone w sposób aktywny i ciekawymi, nowoczesnymi metodami,

- lekcje przedmiotowe prowadzone raz w miesiącu w języku angielskim, wzbogacające słownictwo z danej dziedziny nauki,

- system badania wyników nauczania oparty na egzaminach Cambrige ESOL,

- zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do zewnętrznych egzaminów Cambrige ESOL,

-spotkania z native speakerami, którzy prowadzą warsztaty i debaty z uczniami na tematy społeczno - kulturalne,

- wymiany międzynarodowe i wycieczki zagraniczne.

SUKCESY:

- Nasi uczniowie osiągają świetne wyniki na egzaminach gimnazjalnych,

- Każdego roku duża liczba uczniów uzyskuje certyfikat Cambridge University (kl. I i II – PET, kl. III - FCE).

Pomagają nam