Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Lista podręczników

Wszyscy uczniowie klas 1-7 szkoły podstawowej i klas gimnazjum otrzymają ze szkoły we wrześniu darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Wyjątek stanowią zestawy do nauki języków obcych - będą one zamawiane przez nauczycieli uczących. Religia jest przedmiotem nieobowiązkowym - podręcznik zakupujecie Państwo we własnym zakresie.

Poniżej znajdują się linki z listą podręczników na rok 2017-2018 dla poszczególnych klas:

KLASA 1a, 1b

KLASA 2a, 2b

KLASA 3a, 3b, 3c, 3d

KLASA 4a, 4b, 4c, 4d

KLASA 5a i 5b

KLASA 6a i 6b

KLASA 7a i 7b

Pomagają nam