Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Oficjalna współpraca Dębinki z Instytutem Historii UAM

W czasie wakacji, 29 czerwca, w siedzibie Instytutu Historii UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej
miało miejsce uroczyste podpisanie umów o współpracy pomiędzy kilkoma wielkopolskimi szkołami a
Instytutem. Dla naszej placówki ta umowa jest kolejnym krokiem w rozwijaniu współpracy, trwającej
już od kilkunastu lat.
Z ramienia Dębinki umowę podpisała Pani Dyrektor Beata Łuczak Wencel, z ramienia Instytutu – Pani
Prorektor ds. kształcenia prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk. W uroczystości uczestniczyli także
przedstawiciele władz Instytutu – Pan Dyrektor prof. dr hab. Józef Dobosz oraz pani Z-ca Dyrektora
ds. Dydaktycznych prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska.
W ramach owej współpracy nasza szkoła będzie dla studentów historii UAM szkołą praktyk, a
uniwersytet – dla naszych uczniów – miejscem gdzie można dotknąć historii, poznać ją od nieco innej
strony i przyjrzeć się pracy studentów oraz pracowników naukowych. Mamy nadzieję, że wyniki tej
współpracy będą bardzo owocne i przyczynią się wzrostu kompetencji uczniów i nauczycieli Dębinki.

Agnieszka Kroll

Galeria zdjęć

Pomagają nam