Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Sukcesy uczniów

L.p.

Rok szkolny

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa konkursu

Osiągnięcia

Nauczyciel prowadzący

 1.

2002/03

Kamil Sobczak
(kl. 3)

Kangur

laureat

mgr Barbara Kowalik

 2.

2003/04

Ewa Ćwiek
(kl. 6)

„Złota żabka”
(język polski)

wyróżnienie

mgr Adriana Haładuda

3. 2007/08

Adam Zenker
(kl. 6)

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

 laureat  mgr Barbara Kowalik
4. 2007/08

Martyna Stawna
(kl. 4)

Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna „Olimpus”

laureat mgr Agnieszka Telążka
5. 2008/09

Nina Handzewniak,
Michał Chorążak
(kl. 6)

Ogólnopolski Konkurs „Słowo daję”

wyróżnienie mgr. Justyna Kmiecik

Pomagają nam