Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Plan pracy samorządu gimnazjum

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM Dębinka w roku szkolnym 2016/2017

WIZJA

  • Zgrane, dobrze współpracujące samorządy klasowe;
  • Aktywni uczniowie;
  • Szkoła, w której dużo się dzieje i do której wszyscy chętnie przychodzą;
  • Szkoła w której się rozwijamy;

CELE

  • Integracja między klasami;
  • Stworzenie „wspólnoty”;
  • Akcje, w które angażuje się co raz więcej uczniów;
  • Promowanie aktywnego i twórczego stylu życia;
  • Organizacja imprez i wydarzeń, dzięki którym uczniowie nie tylko się integrują ale też rozwijają;

 

 

MIESIĄC

KTO?

CO?

Wrzesień

 

 

 

Opiekun samorządu

 

Zarząd RSU

Wybory samorządowe

 

Uruchomienie „Szczęśliwego Numerka”

 

Dzień Chłopaka  

Październik

 

 

 

 

 

Absolwenci

 

Zarząd RSU

 

Zarząd RSU

 

Hakun

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Spotkanie Rady SU

Listopad

III klasy gimnazjum i nauczyciele

 

Zarząd RSU

 

Nocka naukowców

 

Słodki poczęstunek od samorządu w ramach dnia 11 listopada

Grudzień

 

 

 

Marysia Ratajczak,

Olek Kowalewski,

Michał Zawisza,

Kacper Stach

Konkurs świąteczny

 

 

Styczeń

Zarząd RSU i chętni uczniowie

 

Zarząd RSU i chętni uczniowie 

Pidżamowa Nocka Filmowa

 

Bal karnawałowo/walentynkowy

Luty

 

 

Zarząd RSU i samorządy klasowe

Zarząd RSU

 

Walentynki- poczta kwiatowa

Tłusty Czwartek

Marzec

 

 

 

 

Zarząd RSU

Chętni uczniowie i nauczyciele

 

Zarząd RSU

 

koncert charytatywny

 

 

Nocka Gier Planszowych

Kwiecień

 

Zarząd RSU

Światowy Dzień Książki

Maj

 

 

 

Zarząd RSU

p. Ania Matyja - Bielska, p. J. Laszuk, p. Piotr Reiss

LARP

 

Czerwiec

 

 

samorząd, rada rodziców, osoby chętne do pomocy

 
samorząd, uczniowie, nauczyciele

PIKNIK

 

wyjazd w góry

 

 

 

 

 

 

Pomagają nam