Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Wyniki rekrutacji do SP rocznika 2011, na rok szkolny 2017/2018

Lista osób przyjętych do klasy 0

Lista osób przyjętych do klasy 1

Pozostałe dzieci znajdują się na liście rezerwowej.
Dziękujemy za udział w rekrutacji.

Pomagają nam